Šarplaninac je snažan pas, iznad sredjeg rasta i skladne gradje. Prekriven je gustom, dugom, grubom dlakom. Snažan je ali i dobroćudan, mirnog temperamenta, veoma odan gospodaru i nepodmitljiv. VISINA grebena mužjaka je u proseku 62 cm, a ženke 58 cm. Mužjaci ispod 56 cm kao i ženke ispod 54 cm ne mogu dobiti pozitivnu ocenu. TEŽINA odraslog mužjaka je u proseku 35-45 kg, a ženke 30-40 kg. DUŽINA u proseku iznosi 8-10% visine grebena kod mužjaka, a 10-12% kod ženke.
KOŽA srednje debljine, elastična, uz telo i pojedine delove dobro pripijena, bez nabora. Sve vidljive sluzokože crno ili tamno pigmentisane. HOD korak je izdasan, dug i lak. Najradije se kreće u srednje dugom ali visokom kasu. U galopu je nešto teži, ali sa dugim i izdasnim skokovima.

BOJA pas je jednobojan. Dozvoljene su sve nijanse boja od belog do tamnomrkog, skoro crnog. Najpoželjnija je sivozelena i tamnosiva boja. Šarenilo nije dozvoljeno. Kod pigmentiranih pasa dozvoljene su ali nepoželjne male bele oznake - belege na prsima i prstima.

Kod svih pigmentiranih pasa osnovna boja najviše je izražena na gornjim delovima glave, vrata i trupa. U donjim delovima boja (pigment) postepeno slabi i prelazi u donjim delovima nogu u svetliji (prljavo sivi, odnosno žućkasti) pigment. Ovi prelazi u svetlije boje ne smeju da budu oivičeni i da daju utisak šarenila.
Glava

Glava je srazmerna telu i treba da bude oko 40% visine. Lobanjski deo glave je nešto duži od njuške i čini u proseku 58%, odnosno 42% ukupne dužine glave. Kod ženke je njuska nešto duža (57%:43%). Gledana iz profila, linija cela je blago ispupčena, a njuska ravna. ČELO (Lobanja) je suvo, široko, srednja čeona linija izražena, gledano odozgo i sa strane čelo blago ispupčeno i zaobljeno. Očni lukovi slabo izraženi. Prelaz izmedju lobanjskog i ličnog dela glave je slabo izražen. NJUŠKA je kraća od lobanjskog dela, u osnovi široka i duboka, postepeno se i blago sužava prema vrhu. Nosnik je prav i širok, profil donje vilice iz kosog luka prelazi u ravnu liniju. NOS je crn i širok. USNE su srednje debljine, priljubljene, a gornja neznatno prelazi donju. Uglovi usana su zatvoreni i bez žvala. ZUBALO je makazasto i potpuno. OČI su bademastog oblika, tamno ili svetlo kestenjaste boje, smirenog su, ali prodornog izraza. Očni kapci, kao i sve vidljive sluzokože, crno su pigmentisani. UŠI su usadjene u visini zamišljene linije koja spaja vrh nosa i unutrašnji očni ugao ili su neznatno niže , oborene i uz glavu nošene, u obliku slova"V", srednje duge i dopiru do unutrašnjeg očnog ugla iste strane, prekrivene kratkom, gustom dlakom.

Vrat - Gornja profilna linija vrata u gornjem delu je blago ispupčena ili ravna, a donja je ravna. Vrat je srednje dug. Zbog guste dlake izgleda kraći, dubok, širok i mišićav, sa glavom i trupom dobro povezan i bez naglih prelaza. Blago je uzdignut u odnosu na liniju ledja. Koža je pripijena, bez podgušnjaka. Dlaka je gusta, duga i oštra, na prelazu glave u vrat obrazuje izrazitu ogrlicu, što prividno povećava širinu i dubinu ovog dela glave.

Rep - Dug i dopire najmanje do skočnog zgloba. Linija sapi nastavlja se gronjom linijom repa bez naglih prelaza. Rep je u osnovi snažan i postepeno se stanjuje prema vrhu. Odlakan je gustom i na donjem delu dugom dlakom, koja ga čini kitnjastim. Rep je sabljast u akciji više u afektu iznad ledjne linije, podignut i u luku povijen.


Trup

Gornja linija trupa je ravna ili se blago spušta od grebena prema sapima.Greben je blago izrazen i širok. Povezanost vrata i grebena je čvrsta, a prelaz blag. LEDJA su prava i široka, ne suviše duga. Slabinski deo kraći, širok i mišićav. SAPI su srednje duge, koso unatrag položene, široke i dobro obrasle mišićima. GRUDI su duboke, a njihova donja ivica dopire najmanje do lakta, srednje su duge, sa blago zaobljenim rebrima. Prsa su široka i mišićava. Obim grudnog koša treba da je najmanje 20% veći od visine grebena. TRBUH je pribran, mišićav. Donja linija trbuha blago se penje prema zadnjem delu. Slabine relativno kratke i naznačenih prelaza.
Prednje noge

Prednje noge su pravilnih stavova, skladne u odnosu na trup, a visina lakta iznosi oko 55% visine grebena. PLEĆKA je duga i široka, dobro povezana sa grudnim košem, blago je ukošena i sa horizontalom zaklapa ugao od 65 stepeni. Nadlaktica mišićava, od plećki položenija, zaklapa ugao sa horizontalom oko 55 stepeni. Lakatni ugao (izmedju nadlaktice i podlaktice) iznosi oko 145 stepeni.

Lakat širok, pravilno postavljen, neznatno udaljen od grudnog koša. PODLAKTICA je okomita, snažnih kostiju, mišićava, duga i na zadnjoj strani ukrašena dugom dlakom (zastavicama). DOŠAPLJE je blago ukošeno, snažno i široko. ŠAPE su snažne, izbočenih čvrsto pripijenih prstiju, kašikastog oblika. Nokti tamno pigmentisani, čvrsti, jagodice i tabani tamno do crno pigmentisani, čvrsti, ali elastični.
sarplaninac standard meda
Zadnje noge

Stavovi zadnjih nogu gledani od pozadi su pravilni i nešto širi od prednjih nogu. Gledano sa strane stavovi su takodje pravilni, a uglovi dovoljno zatvoreni. Butina je mišićava, snažno zaobljene muskulature, koso položena i zaklapa sa horizontalom sličan ugao kao i plećka. Koleni ugao je nešto otvoreniji od ramenog (iznosi oko 125 stepeni). Koleno čvrsto i široko. Potkolenica koso postavljena, snažna, sa dovoljno dubokom muskulaturom i sa izrazitim zastavicama. SKOČNI ZGLOB je širok i dosta otvoren (ugao oko 130 stepeni). ZADNJE DOŠAPLJE je snažno, nešto strmije od prednjeg.

Dlaka

Glava, uši i prednji delovi nogu obrasli su kratkom dlakom. Vrat, trup, kao i zadnji delovi ekstremiteta i rep pokriveni su dugom, nešto grubljom i skoro pravom dlakom. Ispod duge dlake nalazi se kraća, finija, vrlo gusta i obilna poddlaka. Dužina dlake na grebenu iznosi 10-12 cm, a ne sme da bude kraća od 7 cm.
JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS-ŠARPLANINAC [FCI No. 41]
Originalni naziv rase: JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS-ŠARPLANINAC
Zemlja porekla: SRBIJA/MAKEDONIJA
Sekcija: 2
Podsekcija: 22
Choose language
Mane

DISKVALIFIKACIONE MANE: Nedostatak premolara, velika nesrazmera dužine i visine, nedovoljna visina grebena, nedovoljna dužina dlake (ispod 7 cm), pojava šarenila, tigravost, depigmentacija vidljivih sluzokoža i očiju, degenerativne pojave - brahignatija i prognatija, izraziti O i X stavovi nogu, urodjeno kratak rep ili bezrepost, jako ulegnuta ledja i druge degenerativne pojave.
TEŠKE MANE: Preduga (šiljasta) njuska, jako izražen stop, visoko usadjene i nedovoljno preklopljene uši, klještasto zubalo, sedlasta ledja, nošenje repa u stranu, limfatična konstitucija, kao i sve teže telesne mane.
LAKŠE MANE: Nedovoljno izražena širina lobanjskog dela glave, neznatno duži lični deo glave, slabije razvijene čeljusti, nedovoljno izražena širina i dubina grudi, pljosnata ili suviše zaobljena rebra, manje izraženi nepravilni stavovi nogu, nešto kraća dlaka (pri čemu su zastavice ipak dobro izražene), bele belege na prsima i šapama, malo skraćenje repa, zečije šape, kao i ostale lakše telesne mane.
sarplaninac standard krom
KROM
biblija sveto pismo
Početna   I    Odgajivač   I    Naši psi   I    Šarplaninac   I    Standard   I    Izložbe pasa   I    Kontakt
Tv emisije                    Marketing
Sarplaninac (FCI No. 41)
Standard rase
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
© 2010 - 2021  Sva prava zadržana.  I  Stefanović Nebojša  Trešnjevica 35248, Paraćin - Srbija  +381 63 82 46 360  Politika privatnosti  I  Prijatelji sajta